Kruczek78

42 teksty – auto­rem jest Kruczek78.

Codzien­nie na swo­jej drodze mi­jamy cu­dotwórców. Ludzi, którzy mogą zmienić nasze życie.
Trze­ba mieć tyl­ko oczy sze­roko otwarte. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 sierpnia 2016, 19:10

Na skraju

Zwie­dziłem całe niebo
i piekła połowę widziałem

wciąż nie znam odpowiedzi

gdzie rodzą się marzenia
nie ści­nając głowy. 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 11 stycznia 2016, 23:22

Zbu­dowałem most z marzeń. Za­mian na nim stanąłem, runął pod ciężarem czasu. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 grudnia 2015, 23:57

Kiedy pat­rzę w niebo, ziemię mam tyl­ko pod stopami. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 19 listopada 2015, 00:00

* * *

Wiem, że nie przyjdziesz.
Ale cze­kam.
Nie,
to nie ja.

To cze­ka mo­je serce. 

wiersz
zebrał 69 fiszek • 13 listopada 2015, 21:58

Re­lac­je między­ludzkie często ciem­nieją od niejasności. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 6 listopada 2015, 23:19

Możesz mieć wszys­tko i nic więcej po­za bezsilność. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 października 2015, 00:03

Są rzeczy tak bar­dzo zby­teczne, że aż stają się potrzebne. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 października 2015, 22:19

Nad­miar realiz­mu ma fan­tazję za­bijać marze­nia. Jed­nak na dnie wspom­nień ja­kaś ich cząstka chce się tlić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 października 2015, 18:52

* * *

Jest ta­ka słodycz ust
która otarłszy się o serce

nie zos­ta­wia pus­tych rąk 

erotyk
zebrał 61 fiszek • 20 października 2015, 20:31

Kruczek78

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kruczek78

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 stycznia 2017, 20:13Cris sko­men­to­wał tek­st Możesz mieć wszys­tko i [...]

10 grudnia 2016, 23:56Voyage sko­men­to­wał tek­st Na skra­ju

18 listopada 2016, 13:24Diamentowa_sól sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]

18 listopada 2016, 02:17Beczka sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]

3 listopada 2016, 22:03Cris sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]

29 października 2016, 16:12Nie płacz Ew­cia sko­men­to­wał tek­st Zbudowałem most z marzeń. [...] 

29 października 2016, 03:45greased lightning sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]

22 września 2016, 22:22A.Pech sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]

15 września 2016, 21:59eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Na skra­ju

24 sierpnia 2016, 23:30CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Codziennie na swo­jej drodze [...]